COVID-19 – dobre praktyki PZPP

Polski Związek Pracodawców Prawniczych świadom zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, działając w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo klientów, pracowników i prawników ustanawia zbiór dobrych praktyk. Ich stosowanie rekomenduje zarówno kancelariom zrzeszonym w PZPP, jak i pozostałym na zasadzie dobrowolności. Pobierz zbiór dobrych praktyk >>

Dobre Praktyki dotyczące Aplikacji

Realizując jeden z istotnych celów naszej działalności decyzją Zarządu Związku powołany został Zespół roboczy, w skład którego weszli r.pr. Robert Krasnodębski – przewodniczący Zespołu, r.pr. Lech Żyżylewski oraz adw. Michał Sowiński, który przygotował projekt stanowiska Związku w kwestii "Dobrych Praktyk dotyczących Aplikacji". Doku >>

Analiza kodeksu etyki

Powołany przez nasz Związek Zespół ds. Etyki, w składzie r.pr. Jolanta Tropaczyńska – przewodnicząca Zespołu, r.pr. Paweł Bajno oraz Marcin Krakowiak, dokonał analizy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej "KERP") oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (dalej "ZZEA"). Analiza została przeprowadzona z punktu widzenia potrzeb radców prawnych i adwokatów wykonujących zawód w dużych kancelariach prawnych. Ponadto Zespół dokonał identyfikacji zagadnień, których reg >>