Polski Związek Pracodawców Prawniczych zrzesza kancelarie zatrudniające ponad dwa tysiące prawników. To największa organizacja branżowa, która dla uczestników rynku usług prawniczych jest partnerem w budowaniu standardów i reguł działania. PZPP przygotowuje opracowania i analizy, inspiruje wewnętrzne debaty, działa na rzecz swoich członków i reprezentuje ich w kontaktach z interesariuszami.

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Stosio i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Clyde Krasnodębski Kulińska i Wspólnicy  Spółka Komandytowa

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Spółka Komandytowa

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

DLA Pipier Giziński Kycia Spółka Komandytowa

Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa

DWF Poland Jamka Spółka Komandytowa

Greenberg Traurig Nowakowska – Zimoch Wysokiński Spółka Komandytowa

Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Spółka Jawna

Kochański & Partners Spółka Komandytowa

Noerr Żelich Spółka Komandytowa

Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

PwC Legal Żelaźnicki Spółka Komandytowa

Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Spółka Komandytowa

Rymarz Zdort Maruta Wachta i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Sołtysiński Kawecki Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna

Squire Patton Boggs Krześniak Spółka Komandytowa

Schönherr Halwa Spółka Komandytowa

T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka Komandytowa

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

Wolf Theiss P. Daszkowski Spółka Komandytowa