Agnieszka Janicka
Prezes Zarządu PZPP, Partner Zarządzająca biurem kancelarii Clifford Chance w Warszawie. Doświadczona prawniczka korporacyjna, wyspecjalizowana w obsłudze fuzji i przejęć spółek oraz transakcjach private equity.
Robert Gawałkiewicz
Partner Zarządzający kancelarią Sołtysiński Kawecki Szlęzak. Doradza klientom w sprawach dotyczących krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego, jak i w transakcjach i restrukturyzacjach obejmujących różne dziedziny biznesu.
Marcin Radwan-Röhrenschef
Partner Zarządzający w kancelarii Rö, wiodący specjalista w zakresie prowadzenia sporów i postępowań arbitrażowych.
Krzysztof Zakrzewski
Partner Zarządzający i jeden z założycieli kancelarii Domański Zakrzewski Palnika. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi, a także prawa handlowego i cywilnego.