Działalność / Opracowania i raporty

Współczesna gospodarka i życie społeczne wiążą niemal każdy obszar działalności człowieka
z technologiami informatycznymi. Dotyczy to także usług doradztwa prawnego. Rozwój sztucznej inteligencji oznacza rewolucję, m.in. w zakresie metod analizy danych i informacji. Pobierz raport „Sztuczna inteligencja i nowe technologie w praktyce prawniczej” przygotowany przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych. To pierwsze tego typu opracowanie opublikowane w Polsce przez praktyków, które analizuje te wyzwania w wielu aspektach.

Sztuczna inteligencja i nowe technologie