Analiza kodeksu etyki

Powołany przez nasz Związek Zespół ds. Etyki, w składzie r.pr. Jolanta Tropaczyńska – przewodnicząca Zespołu, r.pr. Paweł Bajno oraz Marcin Krakowiak, dokonał analizy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”) oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (dalej „ZZEA”). Analiza została przeprowadzona z punktu widzenia potrzeb radców prawnych i adwokatów wykonujących zawód w dużych kancelariach prawnych. Ponadto Zespół dokonał identyfikacji zagadnień, których regulacja w KERP i ZZEA wymaga zmian, aby uwzględnić specyfikę wykonywania zawodu w dużych kancelariach. Rezultatem tych prac jest dokument zawierający wnioski z przeprowadzonej analizy.

Dokument do pobrania: „Analiza kodeksu etyki”.