Działalność

Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest platformą wymiany doświadczeń, współdziałania w organizowaniu debat, tworzeniu opracowań i analiz, dostarczaniu argumentów i aktywnym uczestniczeniu w ważnych dla branży sprawach publicznych i inicjatywach legislacyjnych. Wzmacnia w ten sposób pozycję kancelarii prawnych w relacjach z zewnętrznymi interesariuszami i umożliwia skuteczną ochronę ich interesów. PZPP kształtuje dobre praktyki związane z zatrudnieniem w branży prawniczej i podejmuje działania na rzecz rozwoju tego rynku.

Sztuczna inteligencja w praktyce prawniczej

Współczesna gospodarka i życie społeczne wiążą niemal każdy obszar działalności człowieka z technologiami informatycznymi. Dotyczy to także usług doradztwa prawnego. Rozwój sztucznej inteligencji oznacza rewolucję, m.in. w zakresie metod analizy danych i informacji. Pobierz raport „Sztuczna inteligencja i nowe technologie w praktyce prawniczej” przygotowany przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych. To pierwsze tego typu opracowanie opublikowane w Polsce przez praktyków, które analizuje te wyzwania w wielu aspektach.

Sztuczna inteligencja i nowe technologie