Działalność

Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest platformą wymiany doświadczeń, współdziałania w organizowaniu debat, tworzeniu opracowań i analiz, dostarczaniu argumentów i aktywnym uczestniczeniu w ważnych dla branży sprawach publicznych i inicjatywach legislacyjnych. Wzmacnia w ten sposób pozycję kancelarii prawnych w relacjach z zewnętrznymi interesariuszami i umożliwia skuteczną ochronę ich interesów. PZPP kształtuje dobre praktyki związane z zatrudnieniem w branży prawniczej i podejmuje działania na rzecz rozwoju tego rynku.