Dobre Praktyki dotyczące Aplikacji

Realizując jeden z istotnych celów naszej działalności decyzją Zarządu Związku powołany został Zespół roboczy, w skład którego weszli r.pr. Robert Krasnodębski – przewodniczący Zespołu, r.pr. Lech Żyżylewski oraz adw. Michał Sowiński, który przygotował projekt stanowiska Związku w kwestii „Dobrych Praktyk dotyczących Aplikacji„. Dokument ten upowszechniliśmy zarówno wśród swoich członków, jak i kancelarii nie zrzeszonych w naszym Związku, zachęcając do wprowadzenia w życie zasad w nim zawartych. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tych zasad w życie przyczyni się do wykształcenia standardów powszechnie stosowanych na naszym rynku.”

Dokument do pobrania: „Dobre praktyki dotyczące aplikacji ”.