Agnieszka Janicka, Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca biurem kancelarii Clifford Chance w Warszawie, w którym pracuje od początku, kiedy w 1992 r. zostało otwarte. Od 1998 r. jest partnerem. Stoi też na czele departamentu prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Jest doświadczoną prawniczką korporacyjna, wyspecjalizowaną w obsłudze fuzji i przejęć spółek oraz transakcji private equity, wymienianą na czołowych miejscach w rankingach takich jak Chambers Global czy Chambers Europe. Pracowała dla firm z sektorów energetyki i zasobów naturalnych; technologii, mediów i telekomunikacji; usług finansowych; dóbr konsumpcyjnych; ochrony zdrowia oraz dla funduszy inwestycyjnych. Doradzała przy największych transakcjach M&A, prywatyzacjach i zagranicznych inwestycjach kapitałowych w Polsce.