Dr Witold Daniłowicz, Prezes Zarządu

Of counsel w kancelarii Noerr. Współtwórca polskiego rynku korporacyjnych usług prawniczych.
Jest uznanym ekspertem z zakresu fuzji i przejęć, międzynarodowych transakcji handlowych oraz finansowych. Specjalizuje się także w obsłudze projektów inwestycyjnych. Występuje jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Wskazywany jako wiodący prawnik w Polsce w krajowych i międzynarodowych rankingach. Autor kilkunastu publikacji naukowych z różnych dziedzin prawa. W 2018r. obronił pracę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych.