Dr Marcin Radwan-Röhrenschef
Partner Zarządzający w kancelarii Rö, wiodący specjalista w zakresie prowadzenia sporów i postępowań arbitrażowych. Doradzał lub doradza zarówno dużym podmiotom gospodarczym, jak i centralnym organom administracji publicznej czy ministerstwom. Uczestniczył w szeregu transgranicznych sporów, pracując wspólnie z prawnikami z kancelarii międzynarodowych. Marcin Radwan-Röhrenschef jest autorem wielu publikacji (artykuły, wykłady, glosy) oraz częstym mówcą na konferencjach międzynarodowych. Zasiada jako arbiter w postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i ad hoc. Jest wpisany na listę arbitrów Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu, a także jest sędzią w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Adwokatury.