Mec. Krzysztof Zakrzewski

Jeden z założycieli kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a od 1999 roku jej Partner Zarządzający. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi, a także prawa handlowego i cywilnego, od wielu lat rekomendowany jako czołowy ekspert w tych dziedzinach w publikacjach krajowych i zagranicznych (Chambers & Partners, Legal 500, etc.). Doradza zarówno polskim jak i zagranicznym firmom w projektach inwestycyjnych, akwizycyjnych – tak na rynku prywatnym jak i publicznym. Doradca banków oraz prywatnych i publicznych spółek, dla których negocjował fuzje, przejęcia, umowy zbycia akcji/udziałów oraz transakcje dotyczące finansowania projektów. Negocjator wielu transakcji fuzji i przejęć w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym.