Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Projekt ustawy Ministra Sprawiedliwości o państwowych egzaminach prawniczych

Status prac legislacyjnych

Projekt w wersji przekazanej na posiedzenie Rady Ministrów. (stan na 27.01.2010 r.)

Załączniki:

Projekt: proj080915b
Autopoprawka I: proj080915b_autopoprawka1
Autopoprawka II: proj080915b_autopoprawka2
Uzasadnienie: proj080915b_uzas