Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie *

Opis projektu:

projekt dotyczy przyznania Ministrowi Sprawiedliwości możliwości powołania dodatkowych (do tej pory powoływana z mocy prawa była jedna) komisji odwoławczych do rozpoznania odwołań od wyników egzaminów adwokackich, radcowskich albo notarialnych.

 

Posiedzenia komisji

I czytanie w komisjach

skierowano: dnia 02-06-2011 do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
I czytanie odbyło się: 08-06-2011

Praca w komisjach po i czytaniu

sprawozdanie komisji: druk nr 4294 z dn. 08-06-2011
sprawozdawca: Andrzej Jaworski
wniosek komisji: załączony projekt ustawy

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

pos. nr 94 dn. 09-06-2011
decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

III czytanie na posiedzeniu Sejmu

pos. nr 94 dn. 10-06-2011
temat głosowania: całość projektu ustawy
głosowanie: Elektroniczne
wynik głosowania: 417 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 114)

decyzja: uchwalono

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 10-06-2011

Stanowisko Senatu

nie wniósł poprawek

Dnia 28-06-2011 Prezydent podpisał ustawę
Uchwalenie

tytuł: o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie
ustawa została uchwalona na pos. nr 94 dn. 10-06-2011
adres publikacyjny: Dz.U. Nr 142, poz. 830

Załączniki:

projekt: druk 4274
ustawa: Dz.U. Nr 142, poz.830

 

* Informacje ze strony: www.sejm.gov.pl