Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw *

Projekt przewiduje:
  • wprowadzenie przepisów zobowiązujących Ministra Sprawiedliwości do wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację (adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą) przez właściwą komisję egzaminacyjną, jeżeli zaszły przeszkody w przeprowadzeniu tego egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie;
  • wprowadzenie przepisów upoważniających Ministra Sprawiedliwości do wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez niektóre albo wszystkie komisje także z innych ważnych powodów;

 

Status prac legislacyjnych

I czytanie w komisji:

W dniu 4 listopada 2008 r. skierowano projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
I czytanie odbyło się w dniu 3 marca 2009 r.
Stanowisko rządu: z dnia 30 grudnia 2008 r.

Praca w komisjach po I czytaniu:

Sprawozdanie komisji: z dnia 3 marca 2009 r. (druk 1736)
Sprawozdawca: Jerzy Kozdroń
Wniosek komisji: odrzucić projekt ustawy

Uchwalenie:

Sprawa nie została zamknięta.

Załączniki:

Projekt ustawy z uzasadnieniem: druk 1279
Opinia Ministra Sprawiedliwości: druk 1279-001
Opinia Krajowej Rady Notarialnej: druk 1279-002
Stanowisko Rady Ministrów: druk 1279-s
Sprawozdanie komisji po I czytaniu: druk 1736

 

* Informacje ze strony: www.sejm.gov.pl