Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Projekty aktów prawnych

Polski Związek Pracodawców Prawniczych chce brać aktywny udział w pracach legislacyjnych nad reformą zawodów prawniczych. Zależy nam na tym, aby opinie kancelarii prawnych były brane pod uwagę w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi działalności kancelarii prawnych.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad następującymi projektami aktów prawnych: