Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Stanowisko Związku z dnia 25 listopada 2009 r. wobec projektu ustawy o zawodzie adwokata

Po zapoznaniu się z Założeniami do projektu ustawy o zawodzie adwokata (autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości), Zarząd stwierdził, że założenia te odpowiadają oczekiwaniom społecznym oraz oczekiwaniom środowiska prawniczego, w tym także oczekiwaniom członków Związku, wobec czego postanawia podjąć prace wspierające tę inicjatywę.