Polski Związek Pracodawców Prawniczych

O Związku - czym się zajmujemy, jakie mamy cele

Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest organizacją pracodawców skupiającą kancelarie prawne działające na polskim rynku usług prawniczych.

W kancelariach prawnych współpracują ze sobą adwokaci, radcowie prawni, jak i prawnicy niebędący członkami żadnego samorządu zawodowego. Każda z tych grup podlega innym regulacjom z zakresu etyki zawodowej czy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nasza organizacja, skupiając pracodawców prawniczych, jest szczególnie zainteresowana taką reformą zawodów prawniczych, która ujednolici te zasady i ułatwi funkcjonowanie kancelarii. Zależy nam, aby opinie kancelarii prawnych były wzięte pod uwagę w pracach legislacyjnych nad reformą zawodów prawniczych.

Nasz Związek stawia sobie następujące cele:

  • reprezentowanie kancelarii prawnych wobec instytucji państwowych i samorządowych;
  • kształtowanie standardów funkcjonowania nowoczesnych kancelarii na rynku usług prawniczych;
  • organizowanie i koordynowanie wysiłków kancelarii mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników;
  • dbanie o dobry wizerunek zawodu prawnika i kancelarii prawniczych;
  • ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy kancelariami prawniczymi.

Postawione sobie cele i zadania chcemy realizować prezentując nasze opinie w sprawach związanych z zawodami prawniczymi, występując do organów władzy publicznej, samorządów zawodów prawniczych i organizacji prawniczych w sprawach dotyczących pracodawców prawniczych. Opiniowanie założeń i przepisów projektów prawnych to kolejny sposób realizacji naszych celów.

Polski Związek Pracodawców Prawniczych chce mieć aktywny udział w rozwoju rynku usług prawniczych poprzez organizację szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń.