Arkadiusz Krasnodębski od blisko 30 lat doradza klientom działającym w sektorze energetycznym i jest jednym z najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie prawników w Polsce, regularnie rekomendowanym w wiodących międzynarodowych rankingach prawniczych.

Ostatnio koncentruje się na doradztwie w transakcjach dotyczących kupna i sprzedaży oraz budowy farm wiatrowych (również morskich) i farm fotowoltaicznych, a także realizacji innych przedsięwzięć w zakresie energetyki odnawialnej (OZE). Doradza też spółkom zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej i gazu w postępowaniach przed URE, m.in. dotyczących pozyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf oraz wyznaczania operatorów sieci przesyłowych.

Od 2014 roku jako partner zarządzający kieruje biurem kancelarii Dentons w Polsce.