Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Dokumenty

Wypracowanie Dobrych Praktyk w różnych obszarach działalności kancelarii prawniczych, jest istotnym celem naszej organizacji. Chcemy kształtować dobre praktyki związane z zatrudnieniem w branży prawniczej oraz rozpowszechnić opracowane niedawno dobre praktyki dotyczące rankingów kancelarii prawniczych. Podobne zasady chcemy wypracować dla innych obszarów naszej działalności.

W trosce o obiektywną i rzetelną informację zawartą w publikowanych rankingach kancelarii prawniczych Zespół powołany przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych dokonał analizy sposobu przeprowadzania takich klasyfikacji oraz prawidłowości interpretowania danych w nich zawartych. W związku z tym przedstawiamy Państwu dokument zawierający analizę oraz wnioski z niej płynące. Jako organizacja zrzeszająca ponad dwadzieścia największych kancelarii prawniczych z całej Polski, żywimy nadzieję że nasz wspólny głos w tej sprawie wpłynie na jakość rankingów a dokument który Państwu prezentujemy przejdzie na stałe do kanonu Dobrych Praktyk dotyczących przeprowadzania rankingów kancelarii prawniczych oraz uzyskiwania informacji o prowadzonych sprawach.

Powołany przez nasz Związek Zespół ds. Etyki, w składzie r.pr. Jolanta Tropaczyńska – przewodnicząca Zespołu, r.pr. Paweł Bajno oraz Marcin Krakowiak, dokonał analizy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej "KERP") oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (dalej "ZZEA"). Analiza została przeprowadzona z punktu widzenia potrzeb radców prawnych i adwokatów wykonujących zawód w dużych kancelariach prawnych. Ponadto Zespół dokonał identyfikacji zagadnień, których regulacja w KERP i ZZEA wymaga zmian, aby uwzględnić specyfikę wykonywania zawodu w dużych kancelariach. Rezultatem tych prac jest dokument zawierający wnioski z przeprowadzonej analizy.

Realizując jeden z istotnych celów naszej działalności decyzją Zarządu Związku powołany został Zespół roboczy, w skład którego weszli r.pr. Robert Krasnodębski – przewodniczący Zespołu, r.pr. Lech Żyżylewski oraz adw. Michał Sowiński, który przygotował projekt stanowiska Związku w kwestii "Dobrych Praktyk dotyczących Aplikacji". Dokument ten upowszechniliśmy zarówno wśród swoich członków, jak i kancelarii nie zrzeszonych w naszym Związku, zachęcając do wprowadzenia w życie zasad w nim zawartych. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tych zasad w życie przyczyni się do wykształcenia standardów powszechnie stosowanych na naszym rynku.