Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Członkowie

Członkami Związku mogą być pracodawcy prawniczy, przez których rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na świadczeniu usług prawniczych i zatrudniają pracowników.

Nasi Członkowie mają prawo do: uczestniczenia w pracach Związku i jego organów, korzystania ze wsparcia Związku w sprawach określonych statutem Związku, jak również mają prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

Obecnie Polski Związek Pracodawców Prawniczych zrzesza następujące kancelarie prawne: